قیمت بلکابانصب

بهترین کیفیت    کلیه نقاط     ۳ سال ضمانت کیفیت

مترمربع ۴۵۰۰ تومان

 

اجرای  سریع تمیز و بدون بو

جدیدترین رنگهای بلکا

قیمت بلکابانصب

و کلیه مواد و مصالح مصرفی

در تهران

فقط

 

 

 

قیمت بلکا بانصب

فروش  مواد اولیه بلکا

کیسه ۱۰ کیلوئی ۵۰ هزار تومان

 

قیمت هر کیلو بلکا⤵