قیمت هر کیلو بلکا زمرد

بهترین کیفیت هرکیلو ۳ متر مربع پوششدهی

بلکا رومالین  پتینه  زمرد

فروش خرده در بسته هایی

۱ کیلوئی -۳کیلوئی-۵کیلوئی و  ۱۰  کیلوئی

هر کیلو     ۴۵۰۰ تومان

فروش عمده مخصوص فروشگاهها

هر کیلو   ۳۰۰۰ تومان

قبول کلیه سفارشات  تنوع نامحدود رنگی

ارسال آلبوم از طریق تلگرام کانال mehralyaf@