%d8%a8%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c

قیمت هر۱کیلو بلکا

ممتاز  بهترین کیفیت  درجه یک

پوششدهی هر کیلو ۳مترمربع

تنوع نامحدود رنگی   ساخت رنگ دلخواه شما

خرده فروشی حتی ۱کیلو

فروش عمده جهت فروشگاهها

ارسال درب منزل یا محل کار

قیمت فروش هر کیلو

      ۴۵۰۰  تومان

۰۸۱۲۲۸۶۵۳۹۶