%d8%a8%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8cمستقیم بخرید

تولید بهترین پوششها

 

الیافی سلولزی ابریشمی

بهترین کیفیت را از ما بخواهید

هر کیلو  ۳ متر پوششدهی

تنوع نامحدود رنگی  کلیه رنگها

فروش کلیه مواد اولیه و مواد اماده نصب

ارسال سراسر کشور

دانلود کاتالوگ از تلگرام کانال   mehralyaf@