مطمئن خرید کنید

مرکز تولید بلکا رومالین همین جاست

بهترین پوششهای دیواری سلولزی را از ما بخواهید

متنوعترین رنگها وطرحها را در کاتالوگ زمرد مشاهده نمائید

قیمت هر کیسه ۱۰ کیلوئی مواد مرغوب پودری

    ۴۵ هزار تومان

میزان پوششدهی هر کیسه ۱۰ کیلوئی

۳۰ متر مربع = اتاق ۹ متری

فروش کلیه ملزومات پوشش سلولزی

ارسال کاتالوگ توسط تلگرام۰۹۱۲۲۸۶۵۳۹۶