نحوه ساخت خمیربلکا

هر ۱ کیلو پودر بلکارومالین  3 متر مربع از سطح دیوار را پوشش میدهد

اگر خودتان قصد اجرا دارید بابت هر ۲٫۵ متر مربع   1 کیلو گرم در نظر بگیرید

نخست ظرف بزرگی مهیا نمائید یک بسته ۵ کیلوئی از پودر خریداری شده را درون آن ریخته و به مقدار ۱۵ الی ۲۰ لیتر آب به آن اضافه نمائید   و حدودا ۱۰ دقیقه ورز دهید بعد از  یکساعت مجددا ورز دهید خمیر ساخته شده آماده اجرا میباشد

میتوان با استفاده از ماله تلقی بر روی دیوار بمالید دقت شود ضخامت خمیر از ۲  میل کمتر و از  3 میل بیشتر نگردد

 

مدت زمان استفاده از خمیر دو روز میباشد

 

زمان خشک شدن بین ا الی ۳ روز در تابستان

 

خمیر بلکا بر روی سطوح گچی و سیمانی زودتر از سطوح روغنی خشک میگردد

 

سطح دیوار قبل از اجرا کاملا تمیز گردد

گرد و خاک و چربی و دوده و سیاهی بر روی دیوار نباشد در غیر اینصورت آستری مات الزامی میباشد